Идейна платформа

Бага-Тур представя по атрактивен, разбираем и модерен начин духовната висота на дедите ни чрез пресъздаване на древни практики и умения в бита, празничната система, облеклото и въоръжението, отношението към природата и околния свят.
Бъдещето на Бага-Тур е във воденето на целенасочена и активна борба за проучване и популяризиране на духовните, материални и морални прабългарски ценности.