ИДЕЕН ПЪТ

за запазване на древните ни достояния

ОРГАНИЗАЦИЯ

възстановяваща древните български ценности

СЪВРЕМЕННА  ТРЕНИРОВЪЧНА ШКОЛА

за изучаването и прилагането им

СИСТЕМА

за разпространението и популяризирането им