ЦЕЛ

Целта на Бага-Тур е да възстанови и популяризира добродетелната система на предците ни и възпитателните им методи за формиране на характера на подраствяащите.
Чрез “Системата Бага-Тур” последователите и изграждат лична дисциплина и характер като сами стават разпространители на старата българска култура и ред съхранили ни като народ.