Водици е стар празник, посветен на водата. Водици е стара традиция, очертаваща уважението и почитта към тази мощна и основна за живота стихия. Водици е стара вяра за това, че човекът е не господстващ над, а част от цялото това чудо, наречено природа, както и съжител на всичко, съществуващо в нея.

“Водици” се нарича и спектакълът, който “Бага-Тур” и “Настроение” сътвориха, за да изразят всички тези силни емоции, да ги предадат на хората и да припомнят, че много отдавна други са били помислите и отношението към водата, сякаш по-мъдри, по-светли и по-достойни. Това беше нашата основна цел и съдейки по погледите на хората, които най-ясно и гръмко изразяваха тяхното вълнение, смятаме, че тя беше успешно достигната.

Водици е чувство, съзнание и магия, които всеки един участник в събитието носеше прилежно в цялото си същество и които разпръсна сред онези, дръзнали да посетят празника, въпреки студа и снега…

Водици е ритуал за смелостта на мъжете да влязат в ледените води с мълчано хоро, с което се показва покорността им към силата на водата. А щом навлязат до последния, с песен да оживят застиналите духове у всеки човечец, да му жегнат душата, да потрепери и той, ама не от студ, а от гордост.

Водици е ритуал за силата на жените да гледат смирено и непоклатимо как мъжете им газят в безмилостната река, в която плават парчета лед… Да гледат, без да отронят и дума, а само някоя чиста сълза, неуспяла да се задържи в очите и надделяла над волята… И тая воля… Да се усмихнеш после, за да може със сърце и добри пожелания да пръскаш с оздравената вода народа, за да е и той здрав и читав през цялата година!

Водици е това за нас! Благодарим сърдечно на всички, които бяха част от този вълшебен ден!