ЦЕЛ

Към какво се стреми Бага-Тур ?

Целта на Бага-Тур е да възстанови и популяризира добродетелната система на предците ни и възпитателните им методи за формиране на характера на подрастващите.

СЪЩНОСТ

Какво е БагаТур ?

Организация възстановяваща древните българските добродетели

Идеен път за съхранение и разпространението им

Младежка школа за изучаване и приложение при съвременните условия посредством физическо, интелектуално и духовно формиране, най-вече въз основа на прабългарските ценности.

   

ДЕЙНОСТ

Какво прави Бага-Тур ?

Бага-Тур представя по атрактивен, разбираем и модерен начин духовната висота на дедите ни чрез пресъздаване на древни практики и умения в бита, празничната система, облеклото и въоръжението, отношението към природата и околния свят.

ВИЗИЯ

Как Бага-Тур се вижда в бъдещето ?

Бъдещето на Бага-Тур е във воденето на целенасочена и активна борба за проучване и популяризиране на духовните, материални и морални прабългарски ценности.

МИСИЯ

Как Бага-Тур иска да промени света около себе си ?

Като представя модел за дисциплинирана, силна и образована личност и стратегически обединена българска общност.

ПОДХОД

Как Бага-Тур постига целите си ?

Чрез “Пътят Бага-Тур” , което е вдъхновението и начина, чрез който се гради мост между минало, настояще и бъдеще.

СИЛА

Кое дава сила на Бага-Тур ?

Чрез “Системата Бага-Тур” последователите и изграждат лична дисциплина и характер като сами стават разпространители на старата българска култура и ред съхранили ни като народ.