Това сме ние

Бага-Тур

От древността до наши дни е останал заветът на дедите да научим децата си на 3 неща, да яздят, да стрелят с лък и да говорят само истината.

БАГАТУР ОРГАНИЗАЦИЯ

Идеен път за запазване  и възстановяване на древните български ценности.

СЪВРЕМЕННА ТРЕНИРОВЪЧНА ШКОЛА

за изучаването и прилагането им

МЯСТО И МЕТОДИ

за разпространението и популяризирането им

За нас

КАКВО Е БАГАТУР

БагаТур е организация, чиято цел е да възстанаво и популяризира ценностната система на предците от времето на създаването на Дунавска България.

СЪздали сме свой собствени химн, кодекс на честта, клетвен тест, вътрешна терминология, базирана на старинният език на българите, ритуали, поздрави и др.

ЦЕЛ

Към какво се стреми Бага-Тур ?

Целта на Бага-Тур е да възстанови и популяризира добродетелната система на предците ни и възпитателните им методи за формиране на характера на подрастващите.

СЪЩНОСТ

Какво е БагаТур ?

Организация възстановяваща древните българските добродетели

Идеен път за съхранение и разпространението им

Младежка школа за изучаване и приложение при съвременните условия посредством физическо, интелектуално и духовно формиране, най-вече въз основа на прабългарските ценности.

   

ДЕЙНОСТ

Какво прави Бага-Тур ?

Бага-Тур представя по атрактивен, разбираем и модерен начин духовната висота на дедите ни чрез пресъздаване на древни практики и умения в бита, празничната система, облеклото и въоръжението, отношението към природата и околния свят.

ВИЗИЯ

Как Бага-Тур се вижда в бъдещето ?

Бъдещето на Бага-Тур е във воденето на целенасочена и активна борба за проучване и популяризиране на духовните, материални и морални прабългарски ценности.

МИСИЯ

Как Бага-Тур иска да промени света около себе си ?

Като представя модел за дисциплинирана, силна и образована личност и стратегически обединена българска общност.

ПОДХОД

Как Бага-Тур постига целите си ?

Чрез “Пътят Бага-Тур” , което е вдъхновението и начина, чрез който се гради мост между минало, настояще и бъдеще.

СИЛА

Кое дава сила на Бага-Тур ?

Чрез “Системата Бага-Тур” последователите и изграждат лична дисциплина и характер като сами стават разпространители на старата българска култура и ред съхранили ни като народ.