Лекцията беседа е кратък демонстративно насочен урок-дискусия, в който вместо от белите листи на учебниците, децата получават знания за воините в прабългарската войска, за въоръжението и снаражението и тяхното значение в миналото.

Беседата е пред експозиционната юрта. Там са изложени истински оръжия, облекло и атрибути, необходими на древния български воин – Багатура, по време на война и лов.

Информацията се предоставя под формата на кратък урок, като през цялото време участниците могат да задават въпроси и дори да предизвикат интересна дискусия, да поставят предполагаеми ситуации в контекста на миналото и сами да преценяват как те, ако можеха да пътуват във времето, биха постъпили на мястото на българските средновековни воини.

Как са били изработени оръжията, кога и как са се използвали, за какво са служели и кои са техните предимства и недостатъци – всичко това е тема на разговор по време на лекцията беседа.

Най-накрая под инструкциите и надзора на Багира, целящи безопасност, децата могат да се докоснат до въоръжението и снаряжението. Тези, които желаят, могат да се преобразят като Багатури, като се пременят с кафтан, ризница, шлем и се въоръжат с лък, меч или копие. Този момент е един от най-забавните и е подходящ за снимки.