/widgets.js";var sz=d.getElementsByTagName(s)[0];sz.parentNode.insertBefore(z,sz)}(document,"script","zb-embed-code"));

ЦЕЛ

Целта на Бага-Тур е да възстанови и популяризира добродетелната система на предците ни и възпитателните им методи за формиране на характера на подраствяащите.
Чрез “Системата Бага-Тур” последователите и изграждат лична дисциплина и характер като сами стават разпространители на старата българска култура и ред съхранили ни като народ.