“Докосни древността” е занимание под формата на интерактивен урок, възпитателен с елементи на обучение за живота и военното дело на българите през ранното средновековие и едновременно с това изпълнен с двигателно подвижни игри, с елемент на дисциплина и строй.

“Детски рожден ден по прабългарски”  – тогава когато желаете да празнувате най-важният празник на детето си на открито, с интересни игри чрез които да едновременно да се забавляват и да научат нещо за произхода си и предците ни.

Тимбилдинг по прабългарски е занимание под формата на интерактивен урок, възпитателен с елементи на обучение за живота и военното дело на българите през ранното средновековие и едновременно с това изпълнен с двигателно подвижни игри, с елемент на дисциплина и строй.

“Докосни древността” е занимание под формата на интерактивен урок, възпитателен с елементи на обучение за живота и военното дело на българите през ранното средновековие и едновременно с това изпълнен с двигателно подвижни игри, с елемент на дисциплина и строй.

“Детски рожден ден по прабългарски”  – тогава когато желаете да празнувате най-важният празник на детето си на открито, с интересни игри чрез които да едновременно да се забавляват и да научат нещо за произхода си и предците ни.

Тимбилдинг по прабългарски е занимание под формата на интерактивен урок, възпитателен с елементи на обучение за живота и военното дело на българите през ранното средновековие и едновременно с това изпълнен с двигателно подвижни игри, с елемент на дисциплина и строй.

“Докосни древността” е занимание под формата на интерактивен урок, възпитателен с елементи на обучение за живота и военното дело на българите през ранното средновековие и едновременно с това изпълнен с двигателно подвижни игри, с елемент на дисциплина и строй.