Еми Алем – И(г)нажден

Еми Алем – И(г)нажден

Защо е важно да празнуваме? Най-дългата нощ или денят, в който всичко започва отначало…  Започ(е)ва, начева, зачева… Думи, чиито значение може да се определи като начало, произход, потекло, корен, първопричина, предвестник, извор, зора, произхождение,...